De notulen van de MR van 9-9-2019 staan online.

08-11-2019
U vindt ze onder het kopje Ouders> MR of u kunt HIER KLIKKEN